Sekcia technickej správy

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. et Ing. Lukáš Kmeťo, MBA
E-mail:lukas.kmeto
Telefóny:02/ 20925229
Fax: