Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Tretia výzva v Dunajskom nadnárodnom programe oficiálne otvorená

28.01.2019

Spoločný sekretariát programu Interreg - Dunajský nadnárodný program vyhlásil dnes, v pondelok 28. januára 2019 3.výzvu na predkladanie návrhov na projekty.  Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14:00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele. Celková alokácia výzvy je vo výške cca 59 340 000 eur.  

Všetky relevantné informácie o  výzve sú zverejnené na oficiálnej stránke programu na: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf  a http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals .
 
26233