Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR reálne štartuje granty EHP a Nórska dvomi otváracími konferenciami

27.02.2019

V utorok, 26. februára 2019a v stredu 27. februára 2019 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnia  od 10:00 hodiny otváracie konferencie programov Dobré spravovanie, Cezhraničná spolupráca (utorok) a Domáce a rodovo podmienené násilie (streda), ktorých správcom v rámci aktuálneho programového obdobia Finančných mechanizmov EHP a Nórska je Úrad vlády SR.
 
Podujatia, ktoré budú obsahovo zamerané na všetky relevantné informácie týkajúce sa podrobností o obsahu a cieľoch programov, výziev, alokácií, preddefinovaných projektov, kritérií, ktorými budú návrhy projektov posudzované a pod.,  sú určené pre  všetkých záujemcov o čerpanie grantov, budúcich realizátorov projektov.
 
Oboch konferencií sa zúčastní J.E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie finančných programov Úradu vlády SR, zástupcovia partnerov programov z Nórskeho Barentsovho sekretariátu, OECD,  Nórskeho riaditeľstva  pre zdravie, Rady Európy či Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalší hostia.
 
V aktuálnom programovom období čerpania grantov EHP a Nórska je pre Slovenskú republiku vyčlenených cca 113 mil. eur, z nich pre program Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca 8,5 mil. eur, z toho preddefinované projekty 6,7 mil. eur a na Cezhraničnú spoluprácu v rámci otvorenej výzvy 2 mil. eur, v rámci schémy malých grantov – 500 000 eur. Domáce a rodovo podmienené násilie získal celkovú alokáciu 9 mil. eur, z toho pre výzvy 6,3 mil. eur a pre schému malých grantov 1,4 mil. eur. Štátny rozpočet sa na financovaní projektov podieľa 15%.
 
Účasť médií na konferenciách je s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR.

 
Podmienkou účasti médií na konferenciách je platná akreditácia na Úrade vlády SR.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 
 
 
Úrad vlády SR – sekcia finančných programov 

26351