Úrad vlády SR ponúka záujemcom súhrnné a aktuálne informácie o možnostiach čerpať fondy a granty

26.03.2019

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenskaa ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.
 
Na podujatiach budú prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact,Creative Europea ďalšie.
 
Podujatia sa uskutočnia  v týchto časoch a termínoch:
 
Štvrtok, 4. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s  Centrom vedecko-technických informácií SR.
PROGRAM
 
Pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik.
 
Piatok, 7.júna 2019 od 9:00 hodiny v Košiciach, v aule Technickej univerzity.
 
Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, aj podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu o využívaní finančných prostriedkov EÚ samosprávami. Súčasťou podujatia budú aj prezentácie úspešne realizovaných projektov.
 
Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na: jan.pangrac@vlada.gov.sk
 
Prítomnosť médií na podujatiach je voľná. Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
26428