Ako správne odmeňovať zamestnancov vo verejnej správe po novom – úrad vlády školí najmä personalistov v štátnej správe a samospráve

04.04.2019

Nové tabuľky či  viacero zmien súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe priniesla na jeseň uplynulého roka  novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2019.
 
V tejto súvislosti sa na Úrad vlády SR obrátilo viacero subjektov, ktoré mali záujem o školenia v tejto tematike.  Na základe  podnetov úrad vlády zrealizoval  v mesiacoch december 2018 až marec 2019 viaceré vzdelávacie aktivity, a to pre Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj a pre mesto Bratislava. Okrem samosprávy bolo v marci 2019 zrealizované školenie pre zamestnancov všetkých ministerstiev. 
 
Zamestnanci Úradu vlády SR – sekcie štátnej a verejnej služby -  plánujú zorganizovať  školenia aj pre ďalšie samosprávne kraje, resp. sú pripravení zabezpečiť vzdelávanie aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy či  iné subjekty, ktoré požiadajú o súčinnosť pri takejto aktivite -  ako príklad uvádzame Národný inšpektorát práce.
 
Uvedené školenia sú adresované predovšetkým pre zamestnancov rôznych personálnych oddelení a osobných úradov a ich cieľom je zabezpečiť rovnakú aplikáciu právnych predpisov či  odstrániť rôzne praktické problémy v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe.

Úrad vlády SR – sekcia štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk//14089/sekcia-statnej-sluzby-a-verejnej-sluzby/

26460