Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení – výťahov v objektoch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 15.04.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.04.2019 do 10.00 hod.