Úrad vlády SR prevzal záštitu nad Úradníckym činom roka

13.05.2019

V stredu 15.5.2019 sa o 14.00 hodinev Bratislave, v budove Zastúpenia Európskej komisie  na Slovensku, Palisády 29, Staré Mesto, uskutoční tlačová konferencia pri príležitosti oficiálneho vyhlásenia prvého ročníka ocenenia Úradnícky čin roka, nad ktorým záštitu prevzal okrem Rady pre štátnu službu a Zastúpenia EK na Slovenskuaj Úrad vlády SR.
 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle  chcú ocenením zviditeľniť a vyzdvihnúť príbehy slovenských úradov a úradníckych tímov, ktoré výnimočným spôsobom zlepšujú fungovanie štátu a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre ľudí na Slovensku.
 
Tlačovej konferencie sa zúčastní generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková:Som veľmi rada, že nás v tejto súvislosti Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť oslovil a že Úrad vlády SR podpisom Memoranda o spolupráci prevzal záštitu nad týmto ocenením. Z pozície úradu ako garanta fungovania a rozvoja štátnej služby v SR považujem udeľovanie ocenenia za ďalší príspevok k zlepšeniu vnímania úradníkov občanmi našej krajiny a ako významný impulz  pre skvalitňovanie našej práce.“
 
Nominovať úrady alebo úradnícke tímy môže ktokoľvek do konca júna na webe www.uradnickycin.sk . O víťazoch bude v kategóriách samospráva, miestna štátna správa a ústredná štátna správa rozhodovať deväťčlenná porota zložená z odborníkov z akademickej obce či neziskového sektora a tiež zástupcov štátu a podnikateľského sektora. Hodnotiť bude na základe štyroch kritérií: orientácia na používateľa, orientácia na výsledky, inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, otvorenosť a spolupráca. Organizátori taktiež ponúknu v blízkom čase  širokej verejnosti možnosť podporiť ocenenie prostredníctvom kampane na Startlabe.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
26583