Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

V Srbsku sa rokovalo aj o spolupráci v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorej koordinátorom za SR je aj Úrad vlády SR

31.05.2019

V rámci zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktorá sa uskutočnila súbežne s oficiálnou návštevou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Srbskej republike v dňoch 29. – 30. mája 2019,  rokovala v stredu, 29.5.2019 aj pracovná skupina: EÚ integrácia – Stratégia EÚ pre dunajský región.  Jej rokovania sa zúčastnil aj Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR ako Národného koordinátora pre Stratégiu EÚ pre dunajský región. Za srbskú stranu rokovali: Sanda Šimić, vedúca odboru plánovania, zriadenia a dohľadu nad systémom riadenia programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce a koordinácie makroregionálnych stratégií EÚ, Ministerstvo európskej integrácie Srbskej republiky, a Ivana Davidović, vedúca skupiny pre koordináciu makroregionálnych stratégií EÚ a programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo európskej integrácie.
 
Zúčastnení diskutovali o možnostiach spolupráce a financovania  projektov v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť a Podunajského nadnárodného programu, pričom slovenská strana ako koordinátor prioritných oblastí 4 (Zriadenie a udržiavanie kvality vody) a 7 (Rozvoj znalostnej spoločnosti), prejavila záujem o pokračovanie a zintenzívnenie spolupráce so srbskou stranou pri implementácii Stratégie EÚ pre rozvojovú spoluprácu podunajskej oblasti.  Konkrétne budú krajiny kooperovať na príprave projektu trojročnej spolupráce Slovenskej republiky a Srbskej republiky, zameranej na koordináciu prioritnej oblasti 7 so zapojením ďalších relevantných partnerov.
 
Srbská strana tiež vyjadrila spokojnosť so spoluprácou so Slovenskou republikou a potvrdila ochotu túto spoluprácu ďalej prehlbovať a rozširovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26665