Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

01.07.2019

Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú alebo študujú.
 
Úrad vlády SR vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie, vďaka ktorým sa opäť dozvieme o pekných projektoch, ktoré sa práve vďaka eurofondom mohli realizovať a zlepšiť tak kvalitu života v obci, meste či kraji. Všetky informácie na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/12278-sk/urad-vlady-sr-opat-spusta-oblubenu-sutaz-videospotov-pre-studentov-strednych-a-vysokych-skol/
 
Na víťazov čakajú zaujímavé ceny, akými sú Playstation, inteligentné hodinky a externý harddisk.
  
Práce bude hodnotiť odborná komisia podľa týchto kritérií:
• uchopenie témy
• tvorivosť
• originalita
• spracovanie
• inovatívnosť
 
Všetky príspevky  spolu s vyplneným formulárom je potrebné odoslať na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne  do 15. novembra 2019,  a aj e mailom: peter.malec@vlada.gov.sk.  

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2019.

Najlepšie  práce budú zverejnené na :

stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk
Facebooku https://www.facebook.com/euuvsr/
Facebooku Úradu vlády SR /  www.facebook.com/UradVladySR
Instagrame  Úradu vlády www.instagram.com/uradvladysr
Instagrame eufondy / https://www.instagram.com/eufondysr
 
Milí študenti, neváhajte, a počas letných prázdninových výletov spojte príjemné s užitočným. Tešíme sa na vaše práce!

Úrad vlády SR  - odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.patrnerskadohoda.gov.sk
www.eufondy.sk
26754