Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa - <span style="color:red">ZÁKAZKA ZRUŠENÁ</span>
Dátum zverejnenia: 15.08.2019