Inštitút pre stratégie a analýzy úradu vlády bude prinášať zaujímavé informácie vo svojom novom periodiku

25.09.2019

Slovensko tento rok oslavuje 30 rokov od návratu k demokracii a trhovej ekonomike. Pri tejto príležitosti pripravil ISA Úradu vlády SR  rôzne analýzy  a hodnotenia  výsledkov tohto obdobia vo svojom novom periodiku.  Riaditeľ ISA Marián Áč spolu so svojím tímom majú zámer  približovať prostredníctvom periodika zaujímavosti z vývoja Slovenska v relevantných oblastiach, akými sú hospodárstvo, ekológia a technický rozvoj a ďalšie:  „V našich výstupoch ukážeme, aký pokrok sme dosiahli a v čom sa potrebujeme, prípadne, zlepšiť.

Prvé číslo Newsletteru je venované životnému prostrediu. Nájdete v ňom informácie  a grafy o produkcii odpadu, jeho skládkovaní, recyklácii, tvorbe emisií, ale aj tom, či má Slovensko dostatok pitnej vody a aká je kvalitná. Výhodou periodika je, že informácie k jednej téme sú sústredené na jednom mieste a pochádzajú z overených zdrojov.

Marián Áč: „Niektoré informácie pochádzajú z open zdrojov EÚ, Svetovej banky, OECD či Štatistického úradu SR a ďalších inštitúcií, avšak pri niektorých témach sme sa museli doslova prehrabávať v starých ročenkách a zisťovať potrebné údaje.“

Nové číslo Newsletteru si prečítate tu: https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/.

Druhé číslo periodika vyjde v októbri a bude sa venovať  našim lesom a energetike.
 
Úrad vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy
www.vlada.gov.sk
26984