V parku kaštieľa v Rusovciach sa dnes začali vykonávať arboristické práce – vstup do areálu nie je povolený

04.11.2019

Súčasťou celkovej rekonštrukcie NKP Rusovce sú aj arboristické práce v parku a záhradách kaštieľa. Po úspešnom verejnom obstarávaní  začal dnes jeho víťaz A.I.I. Technické služby s.r.o., Bratislava, s odbornými arboristickými  zásahmi.  Všetky zdravotné, redukčné, presvetľovacie a ďalšie orezy či úkony budú vykonávané pod dohľadom skúsených arboristov. V tejto súvislosti si dovolíme upozorniť širokú verejnosť, najmä obyvateľov Rusoviec,  že počas prác nie je vstup do parku povolený Úrad vlády SR preto osadil v areáliaj tri informačné tabule.
 
Úrad vlády SR garantuje zodpovedný prístup ku všetkým stromom, špeciálne v prípade ich výrubu.  To znamená, že  žiadny strom nebude vyrúbaný samoúčelne. Nevyhnutné asanácie a  ošetrenia boli navrhnuté na základe relevantnej dokumentácie a inventarizácie.   Jej výsledkom je tiež zistenie, že mnohé stromy sú zelené len preto, že sú obsypané imelom. Tie sú z bezpečnostného hľadiska nebezpečné, veľa z nich je v havarijnom stave.  Park je tiež potrebné zbaviť náletových stromov, ktoré sú nahusto a aj z toho dôvodu nerastú komfortne. Naopak, niektoré stromy budú ponechané aj ako žijúce torzá. Vysadených bude 114 stromov, 755 kríkov, 17 029 ks trvaliek a 341 805 ks okrasných cibuľovín.
 
Práve arboristické práce pripravia „pôdu“ pre ďalšie úpravy parku a záhrad do ich historickej podoby tak, aby mohli byť po celkovej rekonštrukcii NKP Rusovce čo najviac využívané a navštevované verejnosťou.  Autorkou projektovej dokumentácie je krajinná architektka Tamara Reháčková:  „Cieľom rekonštrukcie je vrátiť priestoru prírodno-krajinársky charakter. Ponechať základný koncept – striedanie zatienených plôch so stromami s rozvoľnenými zatrávnenými, pričom  pribudnú trvalkové záhony v zatienených častiach na oživenie priestoru a aj veľa okrasných cibuľovín. Historicky  sa vraciame do obdobia Lónyayovcov. To je rok 1906 a trošku neskôr, takže zachováme terasové úpravy, terasovú (tzv. japonskú) záhradu, vodnú vežu a pod.
 
Práce sa začali dnes a zhotoviteľ ich má podľa zmluvy ukončiť do 12 mesiacov.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27104