ÚV SR: Aj počas prechodného obdobia brexitu sa môžete obracať na SOLVIT centrum

31.01.2020

Po schválení Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie  parlamentom Spojeného kráľovstva aj Európskym parlamentom opustí Spojené kráľovstvo Európsku úniu dnes, 31. januára 2020, o polnoci.  Zároveň Spojené kráľovstvo vstúpi do prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020.

SOLVIT centrum Spojeného kráľovstva sa bude až do konca prechodného obdobia naďalej zaoberať problémami vznesenými občanmi EÚ-27 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27.

SOLVIT centrum SR, ktoré je organizačne začlenené na Úrade vlády SR,  podobne ako centrá v ostatných štátoch  EÚ-27 (a Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande), bude naďalej počas prechodného obdobia spolupracovať so SOLVIT centrom v Spojenom kráľovstve. Vybavovanie všetkých doteraz predložených prípadov a sťažností bude preto prebiehať tak ako doteraz. Zároveň sa na nás môžu naďalej obracať sťažovatelia so sťažnosťami a problémami týkajúcimi sa Spojeného kráľovstva. Jediné problémy, ktoré nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti siete SOLVIT, sú prípady týkajúce sa volebných práv. V roku 2019  riešilo naše SOLVIT centrum Úradu vlády SR 80  prípadov, ktoré spĺňali podmienky.  Z nich 47 sa podarilo vyriešiť, 4 prípady boli uzatvorené ako nevyriešené a ostatné sú v riešení. 

SOLVIT je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Poskytuje rýchle a účinné riešenia - zadarmo. Vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2002.

SOLVIT pomáha vo všetkých oblastiach, ktoré sú regulované právom Európskej únie, pri splnení ďalších predpokladov na riešenie problému občana alebo podnikateľa v inom členskom štáte Európskej únie, ako má bydlisko alebo sídlo, a ktorý spôsobuje orgán verejnej správy svojou činnosťou, prípadne nečinnosťou. Najčastejšie ide o prípady súvisiace s využitím jednej (alebo aj viacerých) slobôd na vnútornom trhu Európskej únie: voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Ak ste si istí, že Vaše problémy spĺňajú všetky náležitosti na to, aby mohli byť riešené v SOLVITe, môžete ich priamo vložiť do on-line databázy prostredníctvom linku: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=sk .
Viac informácií nájdete na: https://www.vlada.gov.sk//solvit/.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27307