Úrad vlády pristúpil dnes k radikálnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu

13.03.2020

Zamestnanci na home office, pozastavené prevádzky stravovacích zariadení. Nevyhnutný chod úradu vlády, ale najmä zasadnutí vlády a krízového štábu ostávajú zabezpečené a sú naďalej prioritou.

Príkazom vedúceho ÚV SR Matúša Šutaja Eštoka, platným od pondelka 16. marca 2020, o opatreniach prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia koronavírusu na území SR a z dôvodu všeobecného záujmu na zníženie nebezpečného šírenia prenosnej choroby medzi zamestnancami ÚV SR bude do zamestnania chodiť iba nevyhnutný počet zamestnancov tak, aby bol zabezpečený chod úradu, činnosť vlády SR a výkonných orgánov krízového riadenia. Ostatní zamestnanci, ktorí nie sú PN, OČR alebo na dovolenke, budú využívať home office a sú povinní zdržiavať sa v mieste svojho pobytu. 

Úrad vlády SR zároveň pozastavuje prevádzku svojich stravovacích zariadení a ruší pobyty v ÚZ Limbora.

Úrad vlády SR prijal v uplynulom období aj iné opatrenia, akými sú  napríklad: pravidelná dezinfekcia povrchov a priestorov v zariadeniach ÚV SR, zákaz organizovať vzdelávacie aktivity, zasadnutia rôznych pracovných skupín a komisií či zrušil zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu.

Zamestnanci úradu sú povinní dodržiavať tiež všetky usmernenia a príkazy vydané krízovým štábom, ktoré platia na území Slovenskej republiky.


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk


27398