Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR

04.02.2022

V piatok 4. februára 2022 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
Do výberového konania sa prihlásilo sedem kandidátov, šiesti z nich splnili všetky podmienky a postúpili do verejného vypočutia. 
 
Odborná komisia jednotlivým uchádzačom pridelila body, na ich základe vzniklo toto poradie kandidátov:
 
Zápisnica z verejného vypočutia je publikovaná na webovej stránke Úradu vlády SR tu: https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/

29114