Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Oznámenie o verejnom vypočutí kandidátov na členov Rady ÚVO

29.09.2022

Vo štvrtok 29. septembra 2022 o 9.30 h sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Na verejnom vypočutí sa zúčastnia Roman Hojer, Pavol Líška a Branislav Šarmír. Zoznam uchádzačov vrátane životopisov je zverejnený tu: https://www.vlada.gov.sk/dodatocna-vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidatov-na-clena-rady-uvo/

Otázky bude uchádzačom klásť odborná komisia. Na vypočutí sa môže priamo zúčastniť aj verejnosť, pre ktorú je vzhľadom na kapacitné možnosti vyhradených 15 miest priamo v sále. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára: https://formulare.vlada.gov.sk/vypocutie-kandidatov-rada-uvo/.

Verejné vypočutie bude možné tiež sledovať naživo na FB profile Úradu vlády SR, široká verejnosť môže otázky posielať aj online prostredníctvom aplikácie Slido.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29490