300 tisíc eur z rezervy premiéra pre podporu komunitného života

28.09.2022

Predseda vlády SR Eduard Heger poskytne 300 tisíc eur zo svojej rezervy, ktoré sú určené na podporu komunitného života,  či už ide o spoločenské, alebo športové aktivity. Komisia na úrade vlády vyhodnocovala 774 oprávnených žiadostí v celkovej hodnote 5 198 501 eur. Následne odporučila predsedovi vlády podporiť 64 projektov.

„Pandémia silne narušila sociálne väzby, ale aj vzťahy medzi ľuďmi. Aj prostredníctvom týchto projektov preto chceme naštrbené medziľudské vzťahy naprávať a prispieť k budovaniu komunitného života,“ povedal premiér Eduard Heger.

Úrad vlády podporí napríklad obec Hlinné v okrese Vranov nad Topľou, ktorá dostane dotáciu vyše 7000 eur na vybudovanie workoutového ihriska. Ihrisko bude možné využiť nielen na športové aktivity obyvateľov obce všetkých vekových kategórií, ale stane sa miestom stretávania sa.

Ďalším podporeným projektom je vybudovanie oddychovo-prezentačnej zóny pri Vyhliadkovej veži Jablonec v okrese Pezinok, ktorá pomôže rozvoju turistického a komunitného života. Obec má v pláne vybudovanie oddychovo - prezentačnej zóny, dreveného prezentačného stánku a posedenia pri vyhliadkovej veži. Na tomto mieste sa pravidelne organizujú mnohé udalosti pre deti, prezentácie remeselníkov, športové podujatia a pod.

Dotáciu získalo aj Mestské kultúrne stredisko v Sabinove na organizáciu jesenného festivalu, ktorého cieľom je predstaviť komunitu včelárov širokej verejnosti, zvýšiť povedomie o ich práci a umožniť im odprezentovať vlastné, lokálne produkty. V okrese Gelnica, ktorý patrí k najmenej rozvinutým okresom na Slovensku, bude podporené OZ Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce. Detská banícka akadémia v obci Helcmanovce prispeje k rozvoju komunitného života a zachová zvyky a tradície baníctva.

Z dôvodu veľkého počtu poslaných žiadostí bolo cieľom predsedu vlády podporiť projekty takmer v každom okrese na Slovensku. „Finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády budú transparentne rozdelené a zmiernia pocit sociálnej izolácie, ktorý tu bol počas pandémie. Dúfam, že tieto projekty nadchnú mladých aj dospelých pre prácu v komunite,“ dodal Eduard Heger

Zoznam všetkých podporených projektov je zverejnený na stránke Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/share/dotacie/prpv/vyhodnotenie_komunitny_zivot.pdf


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29495