Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Spoznajte úspešné projekty financované s pomocou eurofondov

19.12.2023

Úrad vlády SR vydal plnofarebnú publikáciu s názvom “Moderné regióny vďaka eurofondom,” ktorá predstavuje viac ako 65 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Je v poradí už štvrtou publikáciou Úradu vlády SR zo série publikácií "Eurofondy pomáhajú."
Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené podľa toho, či sa nachádzajú na západnom, strednom alebo východnom Slovensku. Na konci publikácie je možné nájsť aj niekoľko národných projektov, ktoré zastrešujú takmer celé územie Slovenskej republiky.  Zo sprievodného textu sa čitatelia dovedia všetky základné informácie o konkrétnom projekte a jeho prínose pre obyvateľov a región, ako aj  tipy na výlety. Novinkou je QR kód pri vybraných projektoch, prostredníctvom ktorého sa po načítaní mobilným telefónom zobrazí video daného projektu na platforme "youtube."

Brožúra je zaujímavo poňatou propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Fotograficky a informačne je veľmi pestrá a bohatá. Cieľom je predstaviť širokej verejnosti príklady dobrej praxe, teda príklady projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov a zároveň môže byť inšpiráciou pre zlepšenie života aj vo vašom regióne.
Na výrobe a tlači publikácie participovala SOŠ polygrafická v Bratislave.

Tlačená verzia publikácie je vydaná v náklade 2000 ks a občania ju môžu bezplatne získať v sieti Regionálnych centier MIRRI SR v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a  Prešove.
 
Elektronickú verziu publikácie nájdu záujemcovia na webovom sídle www.eufondy.sk: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/14920-sk/publikacie/

Úrad vlády Slovenskej republiky
Oddelenie informovanosti a publicity, Sekcia európskych programov
www.vlada.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.eufondy.sk
30096