Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Štvrtok, 30. jún 2011

30.06.2011

14.00

Národná rada SR, Bratislava

účasť predsedíčky vlády na pravidelnej Hodine otázok poslancov parlamentu členom vlády.
3284