Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Konferencia "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať? "

Dňa  28. septembra 2011 o 11.00 h v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave (Kultúrny dom, Agátová 16) sa začína konferencia pod názvom  „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?“, ktorej hlavnou témou je zlepšenie vzťahov medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Konferenciu pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ekofórom, Fórom donorov,  Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, Radou mládeže Slovenska a SocioFórom.

Zámerom konferencie je zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť a začať diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien.

Účasť na konferencii prisľúbili predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, minister životného prostredia SR József Nagy, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucia Nicholson, štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška a štátny tajomník Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.  Na konferencii vystúpia aj zástupcovia mimovládnych organizácií – Pavol Demeš, Zuzana Szatmáry, Zuzana Wienk, Helena Woleková, Martin Bútora, Juraj Rizman a ďalší. .

Podujatie je počas celého trvania otvorené médiám.


Program konferencie:

Streda 27.septembra 2011

10.00 h            
Registrácia účastníkov

11.00 h            
Otvorenie konferencie a predstavenie programu

Cieľ konferencie: Zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska  spoločnosť a otvoriť diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien. Využiť výstupy  konferencie ako  podklad pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

11:20 h              
Vstupné poznámky o stave občianskej spoločnosti a zmenách v spoločnosti:
Filip Vagač
Pavol Demeš
Zuzana Szatmáry
Laura Dittel
Martin Bútora

Moderuje Dušan Ondrušek

12:10 h               
Úvod Otvoreného priestoru
Téma OS: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti?
Otvorený priestor (Open space) na tému: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti?

Otvorený priestor je formát,  ktorý poskytuje účastníkom možnosť diskutovať o témach, ktoré považujú za dôležité. Je to stretnutie, ktoré umožňuje samoorganizovaným skupinám riešiť nastolené otázky v krátkom čase. Metóda Otvorený priestor sa najčastejšie používa pri strategických diskusiách. Poskytuje priestor na výmenu skúseností a vedomostí medzi účastníkmi.

Každá téma, o ktorú niekto prejaví záujem, bude zaradená do programu.

Každej téme sa dostane v diskusii toľko pozornosti, koľko účastníci sami uznajú za vhodné.

Priebeh diskusie bude zachytený v zápise, ktorý bude k dispozícii všetkým účastníkom.

Účastníci sa sami rozhodnú, na akej diskusii sa podieľajú a sami dávajú podnety do diskusie.

12:40
Návrh tém účastníkmi – vytváranie spoločného programu

13:10 h               
Časový blok 1

14:20  h              
Časový blok 2

15:30  h              
Časový blok 3

16:40 h               
Časový blok 4

17:50 h               
Stretnutie v pléne: Reflexia na diskusiu počas otvoreného priestoru
Beata Hirt
Bohdan Smieška
Boris Strečanský
Zora Kalka Paulíniová
Dušan Ondrušek

19:00 h                 
Záver prvého dňa konferencie


Štvrtok 28.septembra 2011

8:30 h
Úvod, program 2. dňa
Predstavenie zámerov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a spolupráce Rady so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač
Generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Kálmán Petőcz

9:00 h
Panelová diskusia I.:
Sme pripravení spolupracovať v spravodlivosti, oblasti sociálnych vecí a rodiny a financovaní?

Predstavitelia štátu:
Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská
Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucia Nicholson
Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška

Predstavitelia OS:
Zuzana Wienk, Aliancia Fair Play
Helena Woleková, Nadácia Socia
Marcel David Zajac, Centrum pre filantropiu

moderuje Dušan Ondrušek

10:00                       
Vystúpenie premiérky Ivety Radičovej

diskusiu moderuje splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač

11:30 h                    
Panelová diskusia II.:
Sme pripravení spolupracovať v oblasti životného prostredia, regionálnom rozvoji a vzdelávaní?

Predstavitelia štátu:
Minister životného prostredia SR József Nagy
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jaroslav Ivančo

Predstavitelia OS:
Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Vladimír Burjan, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Dobrá škola

moderuje Pavol Demeš

12:30 h                    
Závery konferencie 
fotky Fotogaléria