51. rokovanie vlády SR

11.11.2020

V stredu 11. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutoční 51. rokovanie vlády.
Program rokovania je dostupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1091.
 
Vstup novinárov na Úrad vlády SR je cez vchod z Leškovej ulice.
 
UPOZORNENIE:
DO OBJEKTU ÚRADU VLÁDY SR SA ZAKAZUJE vstup osobám,ktoré nespĺňajú podmienky vstupu určené príslušnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo vyhláškami príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od osoby predloženie príslušného dokladu: Potvrdenieo negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, Certifikát o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, Doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, doklad preukazujúci zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 
Prosíme redakcie, aby na podujatia organizované Úradom vlády SR vysielali vždy len jeden zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman v prípade televízií a píšuci redaktor/videoredaktor/fotograf pre tlačové agentúry resp. printové a online médiá. Aj v prípade prenosových vozov žiadame redakcie, aby na Úrad vlády SR vysielali len nevyhnutný počet technického personálu.
 
Ďakujeme.
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
28064