Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rímskokatolícka svätá omša v kaplnke Úradu vlády SR

V stredu 18. januára 2012 o 16.00 h sa v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutoční rímskokatolícka svätá omša. Celebrovať ju bude don  Anton Srholec SDB (Saleziáni dona Bosca), predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. 5775