Vedenie a facilitácia konferencie: „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu“
Dátum zverejnenia: 09.02.2012