Dodávka dohodnutého sortimentu a množstva tlačových titulov periodickej tlače
Dátum zverejnenia: 16.11.2011