Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Zabezpečenie propagačných predmetov pre odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum zverejnenia: 13.10.2011