Podprahová zákazka „Výpočtová technika“
Dátum zverejnenia: 05.12.2011