Podprahová zákazka „dodávka monitoringu na rok 2012“
Dátum zverejnenia: 29.11.2011