Podprahová zákazka „Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania“
Dátum zverejnenia: 17.08.2011