Podprahová zákazka „Vypracovanie štúdií stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku“
Dátum zverejnenia: 02.07.2011