Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Výzva na predloženie ponúk „Služby zvukového technika a nadväzujúce iné služby pre potreby tlačových konferencií členov vlády Slovenskej republiky a ostatných podujatí Úradu vlády Slovenskej republiky“ - Číslo zákazky v systéme EVO 59.03
Dátum zverejnenia: 28.03.0201