8.ročník konferencie iDEME 2015 - sumár

26.06.2015

Včera sa v Bratislave uskutočnil už ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá bola venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bola prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli realizáciou projektov s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Názov konferencie bol preto tento rok modifikovaný na iDEME OPIS 2015. Podujatie zorganizovali občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS na ÚV SR. Spoluorganizátorom bolo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR.
 
            Ako informoval prezident PPP Milan Ištván, organizátori vytvorili  vybraným poskytovateľom elektronických služieb priestor na ich odprezentovanie pred odbornou verejnosťou a médiami, aby zvýšili informovanosť verejnosti a podporili jej záujem využívať tieto nové služby verejnej správy. Špeciálnu pozornosť na podujatí venovali národnému projektu DCOM a elektronizácii služieb mesta Žilina. Na úrovni štátnej správy vybrali Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, Register adries, Národnú evidenciu vozidiel, elektronické služby rezortov práce a školstva.
            Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov  Úradu vlády SR, ktorá je Riadiacim orgánom OPIS, prezentoval stav implementácie OPIS, jeho najvýznamnejšie prínosy pre spoločnosť, ale aj pripravovanú komunikačnú kampaň. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti  MF SR, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre eGovernment projekty OPIS, zasa vyvrátil niektoré mýty a dezinformácie, ktoré sú o OPIS nesprávne prezentované v médiách.
            V samostatnom bloku prednášok bol predstavený manažment EŠIF – Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľký záujem bol najmä o prezentáciu nového informačného systému na manažment eurofondov ITMS2014+, ktorý prevádzkuje Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade vlády SR.
 
            Striebornými partnermi konferencie iDEME OPIS 2015 boli spoločnosti ALITER Technologies, AXASOFT a SAS Slovakia. Partnermi sú BiZZdesign, SEVITECH a CORAgeo. Mediálnymi a obsahovými partnermi boli Fórum pre komunikačné technológie, SITA, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA a Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica.
 
            Prezentácie z konferencie budú zverejnené na stránke www.ideme.net a ako video aj na www.youtube.com.
 
Partnerstvá pre prosperitu
Úrad vlády SR         
18146