Ako pripraviť dobrý projekt – 3.výzva Dunajského nadnárodného programu chce stavať na kvalite

16.01.2019

Informácie, rady, skúsenosti aj odporúčania zazneli včera v hoteli Bôrik v Bratislave, kde sa  uskutočnil Tematický seminár venovaný  pripravovanej tretej výzve Dunajského nadnárodného programu  (DNP) s dôrazom na prioritnú os 4.1. Správa vecí verejných, ktorý sa niesol v réžii zástupcov Spoločného sekretariátu  programu so sídlom v Maďarsku.  Súčasťou podujatia bol zároveň aj Národný informačný deň, ktorý zorganizoval Úrad vlády SR  - odbor programov nadnárodnej spolupráce ako Národný kontaktný bod DNP. Záujemcovia o realizáciu nových projektov tak mohli na jednom mieste získať všetky potrebné informácie o tretej, a zároveň poslednej výzve tohto programu.
 
Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR pripomenul, že Úrad vlády SR ako národný koordinátor DNP je pripravený pomôcť aj poradiť, pričom záujemcovia majú k dispozícii samostatný web: www.danube.vlada.gov.sk, na ktorom nájdu okrem informácií či aktualít aj kontakty na zamestnancov odboru, na ktorých sa môžu s dôverou obrátiť.
 
Prezentácia Mariusa Valentina Niculae, vedúceho projektového manažéra pre prioritnú oblasť:  Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, obsahovala všetky inštrukcie pre záujemcov o zapojenie sa do 3.výzvy, najmä odporúčania, ako projekt pripraviť tak, aby bol pri schvaľovaní monitorovacím výborom úspešný.  Dobré rady privítali účastníci podujatia aj od projektových manažérov z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí s tímom ľudí a partnermi  hneď v niekoľkých krajinách Európy realizujú svoje projekty: DANUBESEDIMENT, resp. DANUBE FLOODPLAINT. 
 
Informácie o podporených oblastiach v pripravovanej 3.výzve, na ktorú je vyčlenených takmer 60 miliónov eur,  sú zverejnené na: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf . Prezentácie, ktoré odzneli na tematickom seminári a Národnom informačnom dni, sú zverejnené na: https://www.danube.vlada.gov.sk/prezentacie-na-tematickom-seminari-a-narodnom-informacnom-dni-k-3vyzve-programu-zo-dna-1512019/ .
 
O vyhlásení 3.výzvy spolu s jej podmienkami a ďalšími náležitosťami bude Úrad vlády SR verejnosť informovať.
 
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Dunajský nadnárodný program presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach. Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
26187