Ako spoznať korupciu? Buďme všímaví.

 Signálmi možného korupčného správania sú najmä tieto:
  • osoba si „žije nad“ finančné možnosti svoje a svojej rodiny;
  • osoba pôsobiaca vo verejnom sektore sa stretáva s mnohými ľuďmi, v prospech ktorých by teoreticky táto osoba mohla ovplyvniť svoje pôsobenie v zamestnaní, povolaní, postavení alebo funkcii; stretnutia často prebiehajú v drahých reštauráciách, prípadne ide o trávenie spoločných dovoleniek;
  • nadriadený koncentruje vo svojich rukách viac rozhodovacej činnosti ako obvykle, čo je väčšinou spojené s odbúravaním kontrolných mechanizmov, prípadne ak má nadriadený tú moc, dosadzuje do pracovných pozícií, z ktorých by mohol byť kontrolovaný, svojich ľudí;
  • osoba prekračuje svoje právomoci;
  • osoba dáva dodatočné a neodôvodnené príkazy pre podriadených, aby zmenili svoje rozhodnutia, pričom takáto zmena rozhodnutia niekoho nápadne zvýhodňuje;
  • vykonávanie verejného obstarávania a iných súťaží na vybavovanie zákaziek zjednodušenými formami
8972