Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holicka
Sídlo: Ministerstvo školstva SR
Tel.: 02/5937 4240
E-mail: maria.holicka@minedu.sk