Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holická
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4240, 0908 949 057
E-mail: maria.holicka@minedu.sk
www.akredkom.sk