Aktivity Úradu vlády SR v koordinácii regionálneho rozvoja – seminár a kompletné kontakty

29.11.2017

Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  v Banskej Bystriciorganizujepracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory regionálneho rozvoja a sekcie za účelom koordinácie činností súvisiacich s implementáciou akčných plánov v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch.  Seminár je organizovaný pre tých prednostov okresných úradov a zástupcov centier podpory regionálneho rozvoja v tých okresoch, ktoré už realizujú akčné plány. Ide o okresy:  Revúca, Kežmarok, Svidník, Sabinov, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Trebišov, Sobrance a Rožňava. Preokresy, ktoré boli medzi najmenej rozvinuté zaradené len nedávno (Bardejov, Gelnica a Medzilaborce), bude koordinačné stretnutie zorganizované po schválení  ich akčných plánov vládou SR.
 
Pre efektivitu komunikácie medzi jednotlivými aktérmi rozvoja regiónov sú na sekcii regionálneho rozvoja určené kontaktné osoby pre už etablované najmenej rozvinuté okresy,  ako aj pre prípravu akčných plánov v okresoch Bardejov, Gelnica a Medzilaborce.  Ich mená, mailové adresy a telefónne čísla sú zverejnené na stránkach: www.nro.vlada.gov.sk; a www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
22985