> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 21.03.2020 do 15.05.2023

Andrej Doležal


minister dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR