Archeologický prieskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa

24.08.2018

Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat – to všetko sú aktuálne nálezy v rámci  archeologického  prieskumu v areáli NKP Rusovce,  ktorý sa začal v polovici júla v  súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
 
Výskum prebieha  v deviatich sektoroch, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu a realizuje ho Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie, pod vedením Doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika (osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) spolu so študentmi univerzity a zmluvným partnerom na výkopové práce.
 
„Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité.  Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16. - 17. storočia. O existencii pôvodného kaštieľa sme síce vedeli, avšak až teraz sa nám podarilo ho lokalizovať. Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov. Potešili ma tiež nálezy z rímskej doby  - zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom,“ hovorí archeológ Erik Hrnčiarik.
 
Plánovaný termín ukončenia archeologického výskumu je 31. augusta 2018.
Fotogalériu nájdete TU.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
24802