Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Archív výziev

  • Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (2022)
  • Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie (2022)
  • Dodatočná výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena Rady UVO (2022)
  • Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (2022)
  • Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (2019)
  • Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
  • Výzva EDA
  • 29592