Baníctvo má na Slovensku stále obrovský potenciál

30.01.2014

„Zdar Boh,“ privítal v priestoroch Zrkadlovej sály predseda vlády SR Robert Fico zástupcov Slovenskej banskej komory. Premiér už v minulosti deklaroval, že má s baníckym stavom dobrý vzťah. „Mám s vami viac ako priateľské vzťahy. Vieme si  povedať pravdu, nech je akákoľvek náročná,“ uviedol v príhovore. „Viackrát som s vami sfáral do baní a vtedy som pochopil, akú veľkú statočnosť musíte ako živitelia rodín prejavovať, keď ste sa rozhodli pre takúto ťažkú, no poviem otvorene, že aj nebezpečnú prácu preto, keď chcete ako chlapi prejaviť zodpovednosť za životy vašich rodín,“ povedal Robert Fico. S baníkmi bol aj pri tragických udalostiach. „Poviem to ako chlap, tieto udalosti ma ľudsky veľmi poznačili. Spoznal som, čo je to chlapská solidarita, čo je pocit súdržnosti v nešťastí, pochopil som, ako viete prežívať spoločné nešťastie, ako vás to ľudsky zomklo,“ dodal.
 
banici 2
Zástupcovia Slovenskej banskej komory na pôde Úradu vlády SR.

Stretnutie s baníkmi predseda vlády SR využil aj na to, aby priamo s nimi mohol hovoriť o možnostiach zlepšenia ich práce. „Viete, že moju podporu ste mali, máte a vždy budete v plnom rozsahu mať. Neviem si predstaviť, čo by bolo Slovensko bez baníctva,“ zdôraznil.  

Podľa generálneho riaditeľa Hornonitrianskych baní Prievidza Petra Čičmanca nastáva obdobie, kedy sa Európa začína inak pozerať na využívanie domácich surovinových zdrojov. „Dobývanie bolo v Európe za ostatné tri desaťročia považované za neželané dieťa technického pokroku,“ poznamenal a dodal, že práve dobývanie priemyselných surovín bolo v minulosti ťažiskom pokroku v tomto priestore. Postupne sa však ťažba vytlačila na iné kontinenty a dnes je európsky priemysel závislý od dovozu. „Preto aj európski komisári začali vyzývať na zvyšovanie a uplatňovanie reálnych potrieb domácej produkcie a zabezpečovanie surovinovej bezpečnosti,“ informoval Peter Čičmanec. Po rokoch odsúvania baníctva na perifériu záujmu vyčlenila Európska únia na výskum a vývoj technológií dobývania a spracovania do roku 2020 3 miliardy eur. „Znovuobnovené baníctvo má byť moderné, bezpečnejšie a čistejšie vďaka zavádzaniu nových poznatkov výskumu. Podporu má obnova starých ložísk so zostatkovými zásobami, ale aj otvárky nových zdrojov. Hoci väčšina rudných ložísk na Slovensku bola v minulosti vyťažená, stále máme obrovský ťažobný potenciál,“ zdôraznil.
 
banici
Baníci darovali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi obraz znázorňujúci historickú banskú lampu od hornonitrianskeho umelca Alojza Petráša. "Tak, ako v minulosti prinášala baníkom svetlo do tmavých hlbín zeme, želáme Vám, aby Vám priniesla veľa tolerancie a čo najmenej prekážok na ceste za zlepšovaním kvality života slovenského obyvateľstva," povedal Peter Čičmanec.

Peter Čičmanec podčiarkol, že slovenské baníctvo sa hlási k odporúčaniam EÚ v ťažbe surovín a vidí v nich budúcnosť. „Na to potrebujeme dobré podnikateľské prostredie zohľadňujúce špecifiká ťažobného priemyslu.“ Nová efektívna ťažba surovín bude rešpektovať ochranu krajiny a bude mať prínos aj pre sociálnu politiku.

Stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica s baníkmiBrífing Roberta Fica po stretnutí s baníkmi14174