Banská Štiavnica sa pri tvorbe Živej učebnice inšpirovala vo Švajčiarsku

20.02.2015

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie -  organizuje v sobotu 21.2.2015 od 9.00 do 16.00 hod v rámci prebiehajúceho mestského festivalu Zimomravenie v Kultúrnom centre Banskej Štiavnici Deň otvorených dverí Živej učebnice príbehového vzdelávania pre učiteľov a žiakov II. stupňa základných škôl, študentov vysokých škôl i obyvateľov miestnej komunity. Ide o projekt v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR a ktorý je podporený sumou 173 889 eur. 
 
Organizácia Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so švajčiarskym partnerom, neziskovou organizáciou Verein true move, vytvorila inovatívny systém príbehového vzdelávania na základe know-how švajčiarskej partnerskej organizácie s využitím potenciálu lokality svetového dedičstva Banskej Štiavnice.
Cieľom projektu je vytvorenie inovatívneho systému príbehového vzdelávania, pri ktorom by bola učebná látka podávaná žiakom prostredníctvom príbehu. Vytvorili špeciálny niekoľkodňový vzdelávací program, realizovaný v Banskej Štiavnici, počas ktorého by samotní žiaci boli aktérmi príbehu a prostredníctvom dobrodružstva, zážitku a osobnej skúsenosti by získavali určité vedomosti obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe. Pri jeho tvorbe využívajú bohaté skúsenosti s alternatívnymi pedagogickými postupmi nášho švajčiarskeho projektového partnera.
 
Zimomravenie je malý zimný rodinný festival, ktorý má za cieľ priniesť oživenie do historického jadra Banskej Štiavnice počas končiacej sa zimy. Jeho program je rôznorodý a ponúka široké spektrum dobrej zábavy a aktivít - od školy pantomímy, cez divadelné predstavenia, koncert, dom tvorivých dielní, veľkú detskú hru v meste, až po muzikoterapiu.  Festival sa začal v pondelok, 16.2.2015 a potrvá do nedele, 22.2.2015.
 
Ďalším podujatím Daphne bude v mesiaci  február aj herecký workshop pre lektorov a animátorov spomínaného projektu so známymi profesionálnymi hercami. Workshop sa uskutoční v sobotu 28.2.2015 od 9.00 – 16.00 hodiny na Radničnom námestí opäť v Banskej Štiavnici.
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR
17108