Bez praxe nie sú koláče

13.04.2015

Bez praxe nie sú koláče. Tak by mohlo znieť novodobé príslovie, ktoré celkom výstižne opisuje situáciu absolventov nielen stredných odborných škôl. Po ukončení štúdia sa o nich zamestnávatelia veľmi nepobijú. Dokazuje to aj najnovší prieskum, ktorý sa zrealizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je súčasťou Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR.  Zisťovali sme aj to, čo od odborných škôl zamestnávatelia očakávajú.
 
Takmer 21 percent oslovených spoločností deklarovalo, že v minulosti absolventov prijímali, ale dnes to už nerobia. Pridali sa k 51 percentám firiem, ktoré to tak nerobili a ani nerobia. Teda iba necelých 28 percent podnikateľov dáva čerstvým absolventom šancu. Paradoxom je teda, že len menej ako tretina firiem dovychováva absolventov, aby ich boli ostatní  ochotní prijať. Najväčšiu ochotu prijímať nových zamestnancov bez praxe prejavili firmy s viac ako 250 zamestnancami.
 
Prečo to tak je a prečo pätina firiem najskôr prax nevyžadovala a teraz na nej trvá, sa snažil overiť  celoslovenský  sociologický výskum, realizovaný na vzorke 1 000 zamestnávateľov na celom Slovensku.Išlo o podnikateľské subjekty s.r.o. alebo a.s., živnostníci do výskumu neboli zaradení. „Oslovili sme zamestnávateľov všetkých kategórií od malých až po tých najväčších. Samozrejme, nie každý bol ochotný spolupracovať, ale obrázok o motivácii zamestnávať absolventov sme si mohli utvoriť veľmi presný. Výsledky kopírujú trendy, ktoré naznačili už predchádzajúce výskumy,“ hovorí výkonný riaditeľ Václav Hřích z agentúry AKO, ktorá realizovala tento v poradí už štvrtý výskum, zameraný na  SOŠ.
 
Jasným trendom u zamestnávateľov je vyhýbanie sa absolventom. Malým prekvapením preto je aj fakt, že iba niečo viac ako 22 percent firiem spolupracuje s niektorou zo SOŠ. Logicky preto nemôžu očakávať, že im škola pripraví žiaka podľa potrieb. Chyba je však na oboch stranách. „Keď sme ďalej komunikovali s firmami, ktoré absolventov zamestnávajú, tak až 60 percent z nich prijalo takého, ktorý vyštudoval školu, s ktorou spolupracujú. Jasne tu vidieť trend, že spolupráca medzi vzdelávacou inštitúciou a zamestnávateľom je kľúčová,“ hovorí Hřích.
 
Iniciatívnejšie by mali asi byť aj školy. Zamestnávatelia totiž priznávajú, že oni sami sa aktívne nezaujímajú o obsah a formu výučby na SOŠ. Potvrdilo ich to takmer 80 percent.  „Aj školy si musia uvedomiť, že ich žiaci sú v podstate produkt, ktorému by mali robiť reklamu. Propagovať sa viac, komunikovať so zamestnávateľmi a v neposlednom rade sa snažiť, aby ich žiaci boli úspešní aj v praxi,“ hovorí Marek Bezák z agentúry mediamedia, ktorá projekt zastrešuje. Pre školy je totiž podľa neho najlepšou reklamou zamestnanec, ktorý sa zamestná v lokálnej firme. „Z výskumu sme zistili, že viac ako polovicu informácií o SOŠ získavajú zamestnávatelia práve od ich bývalých žiakov, ktorí sú ich zamestnancami,“ vysvetľuje. Ďalšou dvojicou kľúčových kanálov na propagáciu je webstránka školy a osobná návšteva – či už individuálna alebo v rámci dňa otvorených dverí.
 
Zamestnávatelia prezradili aj to, čo od SOŠ očakávajú. Jednoznačným víťazom je prax. Pre viac ako 60 percent zamestnávateľov je kľúčová kvalita praxe a pre 18 percent je dôležitá aj jej dĺžka. „Túto otázku sme koncipovali ako otvorenú, čiže zamestnávatelia mohli odpovedať spontánne a uviesť takmer čokoľvek, prípustné boli aj viaceré odpovede.Požiadavka praxe však jednoznačne nemá konkurenciu. Zanedbávať by sa však nemala ani teoretická príprava, spolupráca s firmami, morálne vlastnosti žiakov, či cudzie jazyky. Všetky tieto požiadavky boli dôležité pre viac ako 10 percent zamestnávateľov,” hovorí Hřích z agentúry AKO.
 
Výskum ukázal, že na získanie zamestnania majú omnoho väčšiu šancu čerství absolventi z tých SOŠ, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorým podnikom: kým z podnikov, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorou SOŠ, prijíma jej čerstvých absolventov až 60,3 % podnikov, z celej vzorky skúmaných podnikov prijíma čerstvých absolventov len 27,8 % podnikov. Väčšou šancou pre absolventa na získanie práce je aj výber väčšieho podniku, ktorý zamestnáva viac ako 250 ľudí – takéto podniky so školami spolupracujú najčastejšie.

Kým sa však zlepší pozícia absolventov na trhu práce, je potrebné, aby školy kládli čo najväčší dôraz na prax a ideálne, aby sa snažili nadviazať spoluprácu so zamestnávateľmi z regiónu.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Úrad vlády SR
17432