Bezpečnostná rada rokovala o stave zabezpečenia vládnej siete GOVNET

20.06.2019

Vo štvrtok 20. júla 2019 na Úrade vlády SR zasadala mimoriadna Bezpečnostná rada, ktorá sa zaoberala bezpečnosťou vládnej siete GOVNET.

V októbri minulého roka na zasadnutí Bezpečnostnej rady poveril predseda vlády SR riaditeľa Vojenského spravodajstva preverením stavu kybernetického zabezpečenia vládnej siete GOVNET, a to najmä ako reakciu na Vojenským spravodajstvom odhalený kybernetický útok na infraštruktúru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Riaditeľ Vojenského spravodajstva informoval členov Bezpečnostnej rady o výsledkoch a mimoriadne závažných zisteniach, ktoré prebiehajúci bezpečnostný audit priniesol.

Vzhľadom na to, že vo vládnej sieti GOVNET sú prevádzkované kľúčové služby podporujúce elektronický výkon štátnej správy (eGOVERNMENT), teda služby určené na komunikáciu fyzických a právnických osôb so štátom a služby, ktoré by mali garantovať zabezpečenú komunikáciu štátnych orgánov medzi sebou, nariadil predseda vlády prevádzkovateľovi vládnej siete GOVNET urobiť okamžitú nápravu aktuálneho stavu.

Po ukončení preverovania stavu zabezpečenia vládnej siete GOVNET bude potrebné preveriť aktuálny stav ďalších pre štát kriticky dôležitých systémov.
26716