Bezpečný ženský dom pribudne aj v Nitrianskom kraji

27.11.2014

Dnes štvrtok 27.11.2014 sa o 16.00 hodine,  v Obradnej sieni  Mestského úradu  v Nitre uskutoční slávnostná prezentácia projektu  BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM – PRIESTOR PRE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT BEZ NÁSILIA. Projekt realizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa na riešení problematiky týraných žien a detí podieľa už 14 rokov za pomoci   grantu Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu  vo výške 331 298 eur,  prijímateľ sa na spolufinancovaní podieľa sumou 36 811 eur.Zámerom projektu je zriadiť Bezpečný ženský dom, nový typ sociálneho zariadenia pre týrané ženy a deti, ktorý bude ako jeden z prvých na Slovensku spĺňať minimálne Európske štandardy pre zariadenia tohto typu.
 
V Bezpečnom ženskom dome bude vytvorených spolu 6 rodinných miest pre cca 15 až 17 klientov, ktorým pomoc a podporu bude poskytovať spolu 7 zamestnancov. Každá izba bude disponovať vlastným sociálnym zariadením, v objekte bude herňa pre deti aj špecializovaná  miestnosť vybavená terapeutickými pomôckami. Komplexnú starostlivosť poskytnú kvalifikované služby,  ako sú krízová intervencia, psychologické, sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,  psychoterapia,  podporná terapia - arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, filiálna a hrová terapia pre matky i deti atď.
 
Na slávnostnej prezentácii  pod názvom ŽIVOT BEZ NÁSILIA  sa zúčastnia štátna tajomníčka MZV VK Ingvild Næs Stub, J.E. veľvyslankyňa NK na Slovensku Inga Magistad,  štátny tajomník MPSVaR Branislav  Ondruš,  J. E. veľvyslanec SR v Nórsku František Kašický, predseda Výboru pre finančný mechanizmu Anders Erdal, riaditeľka Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli Stine Andresen,  generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov  ÚV SR Ján Krak, primátor Nitry Jozef Dvonč a ďalší hostia. Okrem samotnej prezentácie a príhovorov hostí vystúpi aj jedna z klientiek bezpečného ženského domu.
 
Projekt je súčasťou programu Domáce a rodovo podmienené násilie, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. Jeho správcom  je Úrad vlády Slovenskej republiky. V rámci neho budú na Slovensku postupne vybudované minimálne 4 bezpečné ženské domy, ktoré budú  spĺňať minimálne Európske štandardy  a poskytovať  podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti s 35 rodinnými miestami za takmer 1,5 milióna eur. Toto číslo ešte vzrastie, nakoľko Úrad vlády SR v pondelok 24.11.2014 uzatvoril otvorenú výzvu programu na vytvorenie ďalších bezpečných ženských domov v hodnote opäť takmer 1,5 milióna eur  a čaká na posledné žiadosti prijímateľov zaslané poštou.  
 
Kontakt pre médiá:    Tatiana Kmecová 0915 984 227
ÚRAD VLÁDY SR
www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk 
SLNIEČKO, N.O.
www.centrumslniecko.sk
 
VEĽVYSLANECTVO NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
www.norway.sk
16573