Blíži sa konferencia ÚV SR k programu Nórskych grantov: Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia

24.10.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“, podporeného z Nórskych grantov v období  2014 – 2021, organizuje dňa 13. novembra 2019, od 10:00 hod. v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave otváraciu konferenciu k tomuto programu. Registráciu je potrebné vykonať čo najskôr prostredníctvom linku https://forms.gle/cHQf5L2BEt4UaAAz9​  najneskôr do 4. novembra 2019, pričom sa registrácia stáva platnou až po jej potvrdení zo strany správcu programu najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia registrácie.   Kapacitné možnosti konferencie sú limitované,  Úrad vlády SR preto odporúča organizáciám, aby na konferenciu registrovali maximálne dvoch  svojich zástupcov.

Cieľom programu Miestny rozvoj a inklúzia je najmä posilniť sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov, zlepšiť sociálne začlenenia marginalizovaných rómskych komunít a posilniť inkluzívne vzdelávanie na školách. Otvorená výzva, ktorú Úrad vlády SR pre tento program pripravuje,  bude klásť dôraz na zvýšenie prístupu zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností tak, aby sa zlepšili ich vzdelávacie výsledky a boli im poskytnuté zručnosti zvyšujúce ich šance na získanie zamestnania. Výzva zameraná na najmenej rozvinuté okresy podporí multifunkčné mládežnícke centrá a vytváranie prepojení medzi existujúcimi miestnymi aktérmi pracujúcimi s deťmi a mládežou (napr. miestne a regionálne orgány, školy, materské školy, komunitné centrá, mimovládne organizácie) na riešenie konkrétnych miestnych potrieb. Výzva schémy malých grantov bude zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených postupov pri sociálnom začlenení  marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných oblastiach.
 
Úrad vlády SR  - odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
27073