Blíži sa termín uzávierky na podávanie žiadostí o príspevok z rezervy predsedu vlády

27.02.2023

Už len do zajtra, utorka 28. februára 2023 je možné podať žiadosť o príspevok z rezervy predsedu vlády SR na podporu talentovaných detí, mládeže a študentov, na vybudovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev v obciach či na opravu a modernizáciu budov.

Do výzvy sa môžu zapojiť samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii tu: http://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-01042022/

Ďalšie informácie o zverejnenej výzve: https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29684