Blíži sa uzávierka návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO

17.06.2020

Úrad vlády SR hľadá bezúhonných odborníkov ako kandidátov na členov Rady ÚVO, ktorá nefunguje v kompletnom zložení. Pred časom úrad zverejnil výzvu na prekladanie návrhov na kandidátov  na svojom webovom sídle: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo-2020/, v ktorej sú stanovené podmienky úspešnej kandidatúry.
 
Do uzávierky prihlášok zostáva už len niekoľko dní – lehota je stanovená do pondelka 22. júna 2020, obálku je potrebné označiť: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ – neotvárať.“
 
Po posúdení formálnych náležitostí a dokladov bude o možnosti stať sa členom Rady ÚVO rozhodovať verejné vypočutie a následné odporučenie odbornej komisie na schválenie kandidátov vláde SR.
 
Úrad vlády SR preto vyzýva záujemcov, aby neváhali a prihlásili sa do tohto transparentného výberového konania.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
27684