Časť Nocľahárne sv. Vincenta de Paul sa zrekonštruuje aj vďaka podpore Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

12.06.2015

Stravu, ošatenie, základnú hygienu aj nocľah či sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce – to všetko  poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul  na Ivanskej ceste v Bratislave.  Denne ju využíva približne 150 ľudí bez prístrešia z Bratislavy a okolia, medzi nimi aj klienti,  ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení. Aj vďaka príspevku 144 000 eur pre Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorej Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa podarilo zrekonštruovať severnú časť rozsiahlej budovy. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej časti nocľahárne sa aj za účasti vojvodkyne z Norfolku Georginy Susan Fitzalan-Howard,  patrónky charitatívnej organizácie Depaul Slovensko, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Alexandra Wittwera, zástupcov úradu vlády a ďalších hostí uskutoční v pondelok, 15.júna 2015 o 11.hodine.
 
Cieľom projektu je vytvorenie nízkoprahového modelu sociálnych služieb pre ľudí bez domova podporeného čiastkovými pilotnými projektmi zameranými na rozvoj pracovných návykov  a návrat klientov do samostatného bežného života.  K tomu je potrebné zabezpečiť personálne a materiálno-technické vybavenie organizácie Depaul Slovensko n.o. tak, aby mohla poskytovať nízkoprahové služby pre ľudí bez domova a zaviesť aktivity zamerané na rozvoj pracovných návykov.
 
Vďaka projektu už mohla nezisková organizácia zvýšiť počet sociálnych pracovníkov o dvoch nových zamestnancov, zapojiť 40 klientov do pracovnej terapie na troch pracoviskách a dvadsať pracovníkov si zvýšilo kvalifikáciu v oblastiach súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb pre bezdomovcov.  V zrekonštruovaných priestoroch sa zvýši kapacita ubytovania na 130 lôžok. Ročne toto zariadenie poskytne viac ako 48 000 nocľahov.
 
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
17981