Cestovný ruch v krajinách Podunajska - jeden z kľúčových faktorov ich hospodárskeho rastu

17.10.2018

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v dňoch 18. - 19. októbra 2018 zúčastní 7. ročníka výročného fóra stratégie EÚ pre Podunajsko (EUSDR), ktoré sa uskutoční v Národnom paláci kultúry v Sofii v Bulharsku.  Ide každoročne o najvýznamnejšie  podujatie, ktoré tento rok organizuje Bulharsko spoločne s Európskou komisiou -  krajina  totiž v tomto roku predsedá stratégii pre podunajskú oblasť. Hlavným cieľom podujatia bude podpora  rozvoja cestovného ruchu a kultúry ako predpoklad hospodárskeho rastu a územnej súdržnosti.

Ide o témy mimoriadneho významu pre podunajskú oblasť, pretože sa  týkajú  zachovania kultúrneho a historického dedičstva, nových technológií a digitalizácie v sektore cestovného ruchu, zabezpečenia bezpečnosti a podpory cestovného ruchu, jeho prepojenia na dopravu a mobilitu. Hovoriť sa bude aj o synergii a súlade medzi jednotlivými makroregionálnymi stratégiami na dosiahnutie spoločných cieľov EÚ a o budúcnosti týchto stratégií po roku 2020.

V rámci výročného fóra si budú môcť jeho účastníci pozrieť tematickú  výstavu zameranú na cestovný ruch a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v podunajskej oblasti. Táto expozícia bude trvať v období od 10. do 20. októbra 2018 na "Lover's Bridge", v blízkosti miesta konania výročného fóra.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
           
 
25537