Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny podporuje mládežnícky šport

02.09.2016

V dňoch 5 – 12. septembra 2016 organizuje Akademik Technická Univerzita Košice  už druhý letný tábor na Domaši Holčíkovce ako súčasť projektu  Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport. Projekt je podporený z tzv. Nórskych grantov v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Úrad vlády SR, sumou 394 381 €.  Ide v ňom najmä o rozvoj mládežníckych a študentských športových aktivít v medzinárodnom kontexte ako významného prvku rozvoja osobnosti a participácie mladých ľudí. Jeho ambíciou je učiť mladých ľudí vstupujúcich do života identifikovať, posúvať a prekonávať vlastné, osobné,  ale aj reálne a všadeprítomné bariéry a hranice.

Týždenný výcvik vodných športov(windsurfing, jachting, kanoistika, paddleboarding...) je určený pre študentov  vysokých škôl zo Slovenska a Ukrajiny pod vedením certifikovaných inštruktorov v stredisku Surfclub Domaša – Holčíkovce.  Prijímateľ grantu - Akademik Technická Univerzita Košice – v spolupráci so svojimi partnermi, ktorými sú Užhorodská národná univerzita, Asociácia cestovných organizácií v Zakarpatskej oblasti,  Asociácia rozvoja športu, kultúry a turizmu v Ukrajine a Finnmark Idrettskret v Nórsku, už okrem prvého ročníka tohto podujatia zorganizoval  v roku 2016 aj Zimný lyžiarsky tábor pre študentov v stredisku Krasija na Ukrajine,Zimný lyžiarsky tábor pre študentov v Bachledovej doline,Letný kemp 1 na Domaši či  Water sports open day  v Košiciach  (aj v rámci akcií Košice európske mesto športu).

Zaujímavými budú  pripravované podujatia:   cyklistická túra po Ukrajine, Zimný camp 2. v lyžiarskom stredisku Krasija  a konferencia spojená s tradičným pretekom vodákov –  Nočný orientačný pretek vodákov na Ružínskej priehrade.  

Súčasťou projektu bude aj vytvorenie užívateľskej web stránky, vypracovanie štúdie cezhraničného akademického a študentského športu, odborné inštruktážne videá pre športovú mládež či virtuálny sprievodca po vodáckych a zimných športových centrách a ďalšie aktivity.

Kompletné informácie o podujatiach:
http://www.surfclub.sk
https://www.facebook.com/surfclubdomasa/
http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/dir/proekty/mizh_molod_sport_partner/30

Kontakt pre médiá: 
Pavol Lopuchovský, lopuchovskygalop@gmail.com; tel: +421 903 655 253
Juraj Bodnár,  bodnar.juraj@gmail.com;  tel: +421 905 212 623
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; tel:  +421 915 984 227
 
Úrad vlady SR – Odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
 

20988